RSS

Cara mengunci/sembunyi folder anda

03 Mar

Assalamualaikum…

Pertama sekali, saya menegaskan bahawa tujuan saya membuat pos ini adalah untuk membantu seseorang melindungi data peribadinya  BUKANNYA untuk menyorok bahan-bahan lucah.

Saya telah mencuba cara ini di Windows 7 Ultimate x64 dan berjaya 100% walaupun pada mulanya amat degil untuk command prompt untuk ‘pop up’

Ikuti langkah-langkah dibawah ini:

 • Buka notepad anda(Start menu->All programs->Accessories->Notepad)
 • Copy semua kod di bawah ini dan paste ke dalam notepad anda:

cls
@ECHO OFF
title Folder Nama folder anda kehendaki
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST Nama folder anda kehendaki goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== PASSWORD ANDA DI SINI goto FAIL
attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Nama folder anda kehendaki
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Nama folder yang anda kehendaki
echo Locker created successfully
goto End
:End

 • Gantikan kod yang telah saya ‘bold’.
 • Simpan di mana-mana anda mahu dengan nama APA2aja.bat (Hanya gantikan tulisan yang di’bold’ boleh digantikan dengan nama yang anda kehendaki)
 • Setelah selesai mengubah kod anda, execute APA2aja.bat tadi dan sebuah folder dengan nama anda kehendaki akan wujud pada direktori sama dengan APA2aja.bat.
 • Masukkan fail-fail yang anda hendak sembunyi/kunci.
 • Tekan APA2aja.bat sekali lagi. Kali ini anda dikehendaki menjawab ‘y/n’ atau ‘Y/N’. Sekiranya anda memilih y/Y, maka folder itu akan disembunyikan serta dikunci.
 • Untuk mengakses semula folder anda, anda hanya perlu menekan sekali lagi APA2aja.bat dan masukkan kata kunci, dan sekiranya hendak kunci tekan sekali lagi APA2aja.bat.

Saya mendapati beberapa kelemahan pada file batch ini seperti:

 • Password dapat dilihat oleh orang ramai apabila anda menaip
 • Batch file senang diubah (maka tukarlah nama APA2aja.bat tadi)
 • Lembab???

Saya akan berusaha(Insha-Allah) untuk mencari kaedah yang lebih baik. Dan sekali lagi saya ingatkan bahawa Allah mengetahui apa yang sedang anda lakukan.

Semasa jalan-jalan di google, saya tertarik dengan software Folder Lock 6 . Software ini memberi tempoh percubaan(trial) untuk 15 kali penggunaan. Jadi, pandai-pandailah untuk gunakannya.

Sekian.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 3, 2011 in Featured, IT/Hacking/Developing

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: